green-header

En mere målrettet og specific form for clairvoyance.

Her søges efter forklaring/afklaring på din nuværende adfærd eller problematik, som kan relateres til tidligere liv.

Jeg tuner ind på dine tidligere liv, og fortæller om de liv, de åndelige hjælpere finder relevante til dig. Der fremkommer som regel meget forskellige liv, men som alle relaterer til dit nuværende . Det kan være vedr. bestemte specifikke evner, som du måske ikke selv tillægger betydning, eller der kan være bestemte adfærdsmønstre, som du ikke selv er klar over, eller nogle som du ikke bryder dig om og gerne vil ændre.

Du får belyst ”de røde tråde”, som influerer på dit nuværende liv.

Ofte gir det en ”aha”-oplevelse, når problematikken belyses fra en anden og uventet vinkel.