green-header

Jeg har den overbevisning, at alt er energi. At alt vibrerer på forskellige niveauer.

Også materielle ting og materier i forskellige former er energisammensætninger og vibrerer med forskellige frekvenser. Og ALT påvirkes heraf. Vi påvirker hinanden. Vi påvirker naturen, og den påvirker os.

Så for mig er det indlysende, at den menneskelige krop vibrerer og er samtidig modtagelig for vibrationer fra alt andet/andre.

Tankeklimaer er vibrationer, som således påvirker vores fysiske legeme.

Jeg udtrykker det som regel således: jeg kan ikke tænke en tanke, uden at min storetå også ved det. Alle celler og mikroorganismer i min krop påvirkes af mit tankeklima.

For mig er tanker ikke toldfrie – som det gamle ordsprog ellers proklamerede.

Dèt mine tanker beskæftiger sig med, både godt og negativt, tiltrækker  energivibrationer på samme niveau, dvs positivt tiltrækker positivt og negativt tiltrækker negativt. Og alt påvirker mit liv. Jeg skaber således selv (ubevidst) mit liv.

Vil jeg ha’ ændringer, må jeg ændre mit tanke-niveau , hvilket jeg (så) har mulighed for at gøre bevidst.

 

holistisk-livssyn